Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση – ενέργειες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού

Παρακαλούμε ενημερωθείτε, στο συνημμένο αρχείο, για τις ενέργειες που ακολουθούνται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνοïού COVID-19 σε τμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην σχετική ΚΥΑ.

Ενημέρωση ενεργειών σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος