Μενού Κλείσιμο

Λογαριασμός ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μαθητές

Η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας έχει τη μορφή: όνομα@sch.gr Σε κάθε μαθητή δίνεται ένα όνομα χρήστη και ένας κωδικός. Στη θέση του ονόματος βάζουμε το username, με το οποίο μπαίνουμε και στο e-class π.χ. a112344@sch.gr. Το password είναι αυτό που χρησιμοποιούμε και στο e-class.

Για να δούμε τα e-mails μας, ή για να στείλουμε κάποιο e-mail, μπαίνουμε στη διεύθυνση webmail.sch.gr. Βάζουμε το username και το password (που είναι ίδια με του e-class) και μπαίνουμε στην εφαρμογή διαχείρισης των e-mail μας.

Για αλλαγή κωδικού πρόσβασης:(η αλλαγή του κωδικού μπορεί να γίνει στο σχολείο) συνδεθείτε στη διεύθυνση www.sch.gr/password και στο κάτω μέρος τις οθόνης επιλέξτε «Πατήστε εδώ για αλλαγή κωδικού πρόσβασης»