Μενού Κλείσιμο

Γενικές πληροφορίες

Στο σχολείο μας και φέτος θα πραγματοποιηθούν μια σειρά προγραμμάτων και ομίλων, όπως και εκπαιδευτικών δράσεων με ποικίλη θεματολογία. Πρόκειται για προαιρετικές δράσεις που πραγματοποιούνται εκτός ωρών διδασκαλίας (συνήθως κατά την 7η ώρα στη μέρα που τα τμήματα ολοκληρώνουν τα μαθήματά τους στο 6ωρο), απευθύνονται σε όλους τους μαθητές ανεξαρτήτως τμήματος ή τάξεως, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των παιδιών.

Σκοπός είναι η ευαισθητοποίηση και η εκπαίδευση των μαθητών/τριών ώστε να δράσουν υπεύθυνα για τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους, τη γνώση του εαυτού τους, την ανάπτυξη της κοινωνικότητάς τους.

Φιλοδοξούν να συμβάλλουν στο να γίνει το σχολείο χώρος όπου οι μαθητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να μαθαίνουν και να εκπαιδεύονται από μόνοι τους, μέσα από τις έρευνες τους.

Πιο συγκεκριμένα στόχοι μας είναι :

  • Η συνειδητοποίηση της ιδέας συμμετοχής.
  • Η κριτική προσέγγιση της πληροφορίας.
  • Η εργασία σε ομάδες.
  • Η επικοινωνία και η διάδοση των αποτελεσμάτων.
  • Η δια βίου μάθηση.
  • Η χρήση βασικών εργαλείων των νέων τεχνολογιών,  οι συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας
  • Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, πολιτειότητας, ενσυναίσθησης και ευαισθησίας, υπευθυνότητας
  • Η πολυπολιτισμικότητα
  • Άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία (κοινοποίηση αποτελεσμάτων)

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τις προτάσεις των υπευθύνων καθηγητών και να βοηθήσετε τα παιδιά να επιλέξουν αυτό που τους ταιριάζει. Κάθε μαθητής μπορεί να πάρει μέρος σε δύο προγράμματα.