Μενού Κλείσιμο

Εργαστήριο τεχνολογίας

Η αίθουσα του εργαστηρίου της τεχνολογίας, όπου οι μαθητές κατασκευάζουν τις εργασίες τους.
Οι μαθητές της δευτέρας γυμνασίου, έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν κατά ομάδες και να φτιάξουν τις μακέτες των δικών τους επιχειρήσεων.
Ο πάγκος του εργαστηρίου μας και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μαθητές με τους καθηγητές τους, στην δημιουργία των έργων τους. Αυτό βοηθάει τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες στην χρήση απλών εργαλείων.
Η διαθεματικότητα του μαθήματος της τεχνολογίας, χρησιμοποιεί παλιές και νέες γνώσεις των μαθητών, για την δημιουργία των εργασιών τους. Στην πρώτη γυμνασίου, οι μαθητές εξετάζουν ένα τεχνολογικό προϊόν και αφού το μελετήσουν, καλούνται να φτιάξουν το ομοίωμά του. Στην δευτέρα γυμνασίου, μελετούν την δομή των παραγωγικών μονάδων των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας ένα ρόλο και δημιουργώντας την αντίστοιχη μακέτα. Στην τρίτη γυμνασίου, ασχολούνται με την πειραματική έρευνα, για να γνωρίσουν την διαδικασία βελτίωσης των τεχνολογιών, που εφαρμόζεται στην κατασκευή των τεχνολογικών προϊόντων.

Υπεύθυνη Καθηγήτρια κα Λιάτα Ελένη

Εργασίες μαθητών στο μάθημα της Τεχνολογίας

Δείτε στο παρακάτω video μερικές δημιουργίες μαθητών του σχολείου μας στο μάθημα της τεχνολογίας: