Μενού Κλείσιμο

Εξεταστέα ύλη προαγωγικών – απολυτηρίων εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2023

Επιλέγοντας  παρακάτω, το αντίστοιχο εξεταζόμενο μάθημα, μπορείτε να δείτε την Εξεταστέα Ύλη.


Α’ ΤΑΞΗ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

Μαθηματικά

Φυσική

Ιστορία

Αγγλικά

Βιολογία


Β’ ΤΑΞΗ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

Μαθηματικά

Φυσική

Ιστορία

Αγγλικά

Βιολογία


Γ’ ΤΑΞΗ

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Γλωσσική Διδασκαλία και Νεοελληνική Λογοτεχνία)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση)

Μαθηματικά

Φυσική

Ιστορία

Αγγλικά

Βιολογία

 


Εξεταστέα ύλη κατ’ ιδίαν διδαχθέντων προαγωγικών εξετάσεων Ιουνίου 2023

Νεοελληνική ΓλώσσαΓλωσσική Διδασκαλία
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από μετάφραση Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική
Χημεία
Βιολογία
Γεωγραφία
Ιστορία
Θρησκευτικά
Τεχνολογία
Πληροφορική
Μουσική
Καλλιτεχνικά
Αγγλικά
Γαλλικά
Γερμανικά