Μενού Κλείσιμο

Φωτογραφικό Αρχείο Προγραμμάτων-Δράσεων-Δραστηριοτήτων

Στιγμιότυπα από υλοποίηση προγραμμάτων , δράσεων , δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων  από τους μαθητές του σχολείου μας , σχολικού έτους 2021-2022.