Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε  ότι στο ΦΕΚ Β ? 4710/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως…

82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός στα Μαθηματικά «Ο ΘΑΛΗΣ» σχολικού έτους 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι ο 82ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός (Π.Μ.Δ.) στα Μαθηματικά, «Ο ΘΑΛΗΣ», που διοργανώνει η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία (Ε.Μ.Ε.), θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6…

Ενημέρωση – ενέργειες σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνο?ού

Παρακαλούμε ενημερωθείτε, στο συνημμένο αρχείο, για τις ενέργειες που ακολουθούνται σε περίπτωση επιβεβαιωμένου κρούσματος κορωνο?ού COVID-19 σε τμήμα σχολικής μονάδας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην…

Διεξαγωγή Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Περίπτωση Κατάληψης της Σχολικής Μονάδας

Υπενθυμίζεται ότι,  με βάση το ΦΕΚ 2264/30-09-2020 , σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής…

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο (ΦΕΚ) σχετικά με την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022. Οι μαθητές που εμπίπτουν στην…

Λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο συνημμένο αρχείο ( ΦΕΚ  4187 ) για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των λοιπών δομών εκπαίδευσης  κατά…