Μενού Κλείσιμο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΗΜΕΡΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΤΗΣ Γ ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΒΟΛΟ – ΠΗΛΙΟ ΣΤΙΣ 28-30/3/2023.

Σήμερα Παρασκευή 10-3-2023 και ώρα 13:30, ύστερα από πρόσκληση του δ/ντή Πέτρου Μουστάκα,
συνεδρίασε η επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών των τουριστικών γραφείων για την τριήμερη
εκπαιδευτική επίσκεψη στο Βόλο-Πήλιο στις 28-30/3/2023. Η επιτροπή αφού αποσφράγισε τις
προσφορές των Τουριστικών Γραφείων 1. IQ HOLIDAYS 2. HAPPY DAYS TRAVEL 3. ZORPIDIS
TRAVEL SERVICES, 4. SERGIANI TRAVEL 5. TRAVELBUG και συζήτησε διεξοδικά τις προσφορές
επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του τουριστικού γραφείου HAPPY DAYS TRAVEL γιατί έκανε την
συμφερότερη οικονομικά αλλά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος προσφορά. (165
ευρώ ανά μαθητή/τρια, πέντε (5) συμμετοχές 50%, ξενοδοχείο despotikon hotel Πορταριά).
Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής.