Μενού Κλείσιμο

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΤΗΣ Β ́ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΙΣ 16 -17/2/2023

Σήμερα 21-12-2022 συνεδρίασε η επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών των τουριστικών γραφείων
για την διήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στην Πάτρα στις 16-17/2/2023. Η επιτροπή αποτελούνταν από
τους κ. Μουστάκα Π. (διευθυντής), κ. Ζαχαρή Μ. (υποδιευθύντρια), κ. Αλεξοπούλου Ν.
(υποδιευθύντρια), κ. Γεωργακοπούλου Κ. (Πρόεδρος Δ.Σ. Γονέων-Κηδεμόνων), κ. Τομαρά Α.
(Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Γονέων-Κηδεμόνων), και τους προέδρους των πενταμελών συμβουλίων της Β ́
Τάξης,. Αφού αποσφράγισε τις προσφορές των Τουριστικών Γραφείων 1. MANESIS 2. HAPPY DAYS
3. Α. ΝΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ,4. IQ HOLIDAYS 5. TRAVEL BUG 6. SERGIANI TRAVEL και συζήτησε
διεξοδικά τις προσφορές επέλεξε ομόφωνα την προσφορά του τουριστικού γραφείου HAPPY DAYS
γιατί έκανε την συμφερότερη στο σύνολό της και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προγράμματος. ( 85
Ευρώ ανά μαθητή/τρια, 14 συμμετοχές 50%, ξενοδοχείο Astir Hotel εντός της πόλης της Πάτρας, και για
επιπλέον καλύψεις και προσφορές).
Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής.