Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα DigiCare4You

Σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα DigiCare4You, ένα πρόγραμμα που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε 4 Ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας.

Δείτε εδώ το σχετικό έγγραφο.