Μενού Κλείσιμο

Αξιολόγηση Σχολικής Μονάδας

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας για το σχ. έτος 2021 ? 2022. Πατήστε ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ και μετά τον σύνδεσμο “Αξιολόγηση” για να διαβάσετε ολόκληρη την αξιολόγηση του σχολείου μας. Αξιολόγηση