Μενού Κλείσιμο

Eγγραφή μαθητών-μαθητριών στην Α΄ Γυμνασίου

Ενημερώνονται οι κηδεμόνες των μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α΄ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2022-2023, ότι μπορούν να προβούν σε εγγραφή του μαθητή/τριας κατά τα χρονικά διαστήματα:

  • 23/630/6 και

  • 1/9- 10/9/2022.

Επισημαίνεται ότι κατά τη διαδικασία εγγραφής χρειάζεται να συμπληρωθεί η υπεύθυνη δήλωση κηδεμονίας και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες .

Σε περίπτωση απουσίας του ενός, είναι απαραίτητο να πιστοποιούνται η συναίνεση και τα στοιχεία του με υπεύθυνη δήλωση από τα ΚΕΠ (γνήσιο υπογραφής) ή αντλώντας τη από το gov.gr

Μπορείτε να βρείτε εδώ: α) την Υπεύθυνη δήλωση Κηδεμονίας β) το Δελτίο Υγείας του Μαθητή  γ) τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου  και δ)  τη Νομοθεσία εγγραφών.

Σας καλωσορίζουμε στο 4ο Γυμνάσιο Ζωγράφου και προσβλέπουμε στην καλύτερη δυνατή συνεργασία.