Μενού Κλείσιμο

Τροποποίηση Διαδικασίας Αυτοδιαγνωστικού Ελέγχου(self test) για Όλους τους Μαθητές από 10 Ιανουαρίου 2022

Ο προληπτικός διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 μέσω δωρεάν self-test είναι υποχρεωτικός για το σύνολο των μαθητών/τριών όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και…

Ενημέρωση για την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2021-2022.

Σας ενημερώνουμε  ότι στο ΦΕΚ Β ́ 4710/12-10-2021 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 126316/Δ2/06-10-2021 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως…