Μενού Κλείσιμο

Ωράριο μαθημάτων – διαλειμμάτων

Ωράριο Μαθημάτων από 01-02-2021 λόγω covid-19
Στο πλαίσιο εφαρμογής μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  στο σχολείο μας κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση πρακτικών ελαχιστοποίησης του συγχρωτισμού των μαθητών/-τριών.
Για το σκοπό αυτό το καθημερινό ωράριο μαθημάτων και διαλειμμάτων για κάθε τάξη τροποποιείται όπως φαίνεται παρακάτω:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01-02-2021

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 08:15