Μενού Κλείσιμο

Κανόνες Λειτουργίας του 4ου Γυμνασίου Ζωγράφου

 1. Το σχολείο αρχίζει τη λειτουργία του στις 08:15 με την πρωινή συγκέντρωση όλων των τάξεων στην αυλή και ολοκληρώνει την εργασία του στις 14:05, με το πέρας της 7ης διδακτικής ώρας.
 2. Οι μαθητές/τριες πρέπει να προσέρχονται εγκαίρως στο χώρο του σχολείου και να παρευρίσκονται όλοι στην πρωινή συγκέντρωση. Η έγκαιρη προσέλευση στο σχολείο δείχνει αυτοσεβασμό, αυτοπειθαρχία, σεβασμό στη συλλογική λειτουργία και συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σχολείου, αλλά και στη σωστή ενημέρωση των μαθητών.
 3. Με τη λήξη του ωρολογίου προγράμματος, οι μαθητές/τριες πρέπει να αποχωρούν από το σχολείο.
 4. Κατά τη διάρκεια των διδακτικών ωρών όλοι οι μαθητές/τριες οφείλουν να παρευρίσκονται στην τάξη τους, εκτός αν έχει δοθεί ειδική άδεια από τον διδάσκοντα και τον Δ/ντή , Υποδ/ντντρια του σχολείου.
 5. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος όλοι οι μαθητές πρέπει να βγαίνουν στην αυλή του σχολείου. Η αίθουσα κλειδώνεται από τον καθηγητή/τρια. Οι μαθητές που είναι άρρωστοι παίρνουν άδεια από τον καθηγητή τους, παραμένουν στο θρανίο τους στην τάξη και δεν δημιουργούν προβλήματα. Σ’ αυτήν την περίπτωση η αίθουσα δεν κλειδώνει.
 6. Υπεύθυνος για το απουσιολόγιο είναι μόνο ο απουσιολόγος ή ο αναπληρωτής του. Κανείς άλλος μαθητής/τρια δεν επεμβαίνει στη λήψη απουσιών. Το απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης είναι επίσημα έγγραφα του Σχολείου.
 7. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να εισέρχονται στις τάξεις τους έγκαιρα και πάντα ΠΡΙΝ από την είσοδο του διδάσκοντα. Σε οποιαδήποτε καθυστέρηση παίρνουν απουσία. Μαθητής/τρια που καθυστερεί κατ’ εξακολούθηση ελέγχεται και πειθαρχικά.
 8. Οι μαθητές/τριες είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους τα μέσα (βιβλία-τετράδια) που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των διδακτικών στόχων.
 9. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν επιτρέπεται η κατανάλωση τροφίμων-χυμών και μάσηση τσίχλας. Η κατανάλωση τροφίμων – χυμών επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.
 10. Ο μαθητής/τρια που αποβάλλεται από τον καθηγητή/τρια κατά την ώρα του μαθήματος (ωριαία αποβολή) είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στη διεύθυνση του σχολείου. Οι κατ’ εξακολούθηση ωριαίες αποβολές ελέγχονται πειθαρχικά και περαιτέρω από την Δ/νση του Σχολείου και από το σύλλογο διδασκόντων.
 11. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εξέρχονται χωρίς άδεια του διδάσκοντα από τις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εάν προκύψει σοβαρός λόγος ζητούν άδεια από τον διδάσκοντα, και μόνο τότε μπορούν να λείψουν για πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
 12. Οι μαθητές/τριες δεν επιτρέπεται να εξέρχονται χωρίς άδεια από το σχολείο πριν την ολοκλήρωση του ωρολογίου προγράμματος. Αν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος (ασθένεια ή κάποιος προσωπικός λόγος κλπ) ζητούν άδεια μόνο από την Διεύθυνση του σχολείου η οποία πριν την αποχώρησή τους από το σχολείο επικοινωνούν με τον κηδεμόνα τους. Η αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο ή σε ώρα μαθήματος ή σε ώρα διαλείμματος απαγορεύεται αυστηρά και αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 13. Όταν οι μαθητές/τριες βρίσκονται στην αυλή του σχολείου , οφείλουν να αποφεύγουν να επικοινωνούν με εξωσχολικά άτομα.
 14. Οι μαθητές στο χώρο τού προαυλίου μπορούν να παίζουν αθλήματα (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ) μόνο με την άδεια των καθηγητών Φυσικής Αγωγής και με την επίβλεψή τους. Δεν επιτρέπονται τα αθλήματα κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.
 15. Όταν δημιουργείται κενό λόγω της απουσίας καθηγητή/τριας, το σχολείο θα φροντίζει για την απασχόληση των μαθητών.
 16. Οι μαθητές/τριες πρέπει να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάθε κίνδυνο και κυρίως να μην ανεβαίνουν στα παράθυρα του σχολείου και στα κάγκελα της αυλής.
 17. Οι μαθητές/τριες οφείλουν να διατηρούν καθαρό το σχολικό χώρο, να μην πετούν σκουπίδια και να μη λερώνουν του τοίχους. Η αναγραφή συνθημάτων, συμβόλων, άσεμνων λέξεων ή φράσεων στους τοίχους του σχολείου δημιουργεί ένα περιβάλλον αντιαισθητικό, που μας προσβάλλει όλους. Είναι χρέος των μαθητών/τριών να μην καταστρέφουν την υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου τους (πόρτες, παράθυρα, πίνακες, κουρτίνες, θρανία, καρέκλες κλπ) και κυρίως να διατηρούν καθαρά τα θρανία και τις καρέκλες τους με προσωπική τους ευθύνη. Οι φθορές, οι βανδαλισμοί στη σχολική περιουσία και η αναγραφή απρεπών εκφράσεων αντιμετωπίζονται και ως σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.
 18. Οι γονείς-κηδεμόνες μπορούν να επικοινωνούν με το σχολείο και τους καθηγητές για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί καθημερινά κατά τις ώρες λειτουργίας του. Ιδιαίτερα, μάλιστα, θα πρέπει να ενημερώνουν τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος του παιδιού τους. Οι καθηγητές του σχολείου μας δέχονται τους γονείς σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, για τις οποίες σας ενημερώνει το σχολείο με ανάρτηση στην ιστοσελίδα.
 19. Οι μαθητές εκλέγουν 5μελή και 15μελή συμβούλια. Η πολιτεία με τον τρόπο αυτό τούς αναγνωρίζει ως άτομα ικανά να αναλαμβάνουν δραστηριότητες , να λαμβάνουν χρήσιμες αποφάσεις και για τον εαυτό τους και για το σχολείο τους.
 20. Όλοι οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να διατηρούν τους ατομικούς κανόνες υγιεινής, να φροντίζουν την προσωπική τους καθαριότητα και να είναι καθαροί στην ενδυμασία τους. Η ενδυμασία των μαθητών/τριών θα πρέπει να είναι η πρέπουσα που ταιριάζει στην ιδιότητα του μαθητή/τριας.
 21. Οι μαθητές/τριες παροτρύνονται να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σχολική δραστηριότητα, όπως π.χ. αθλητικές, καλλιτεχνικές, περιβαλλοντικές, ανθρωπιστικές, σε σχολικές εορτές (παρελάσεις) κτλ.