Μενού Κλείσιμο

Έναρξη Λειτουργίας της Ψηφιακής Πλατφόρμας Edupass

Aπό τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου 2021 ξεκινά η λειτουργία της πλατφόρμας https://edupass.gov.gr/ (ΚΥΑ αριθμ. 124068/ΓΔ4/2021 ΦΕΚ 4558/τευχ. Β΄/1-10-2021). Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο συνημμένο αρχείο για τη λειτουργία και τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας .

Ψηφιακή Πλατφόρμας Edupass