Μενού Κλείσιμο

Διεξαγωγή Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης σε Περίπτωση Κατάληψης της Σχολικής Μονάδας

Υπενθυμίζεται ότι,  με βάση το ΦΕΚ 2264/30-09-2020 , σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονάδας ή σε ολόκληρη σχολική μονάδα οι σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενημερωθείτε σχετικά στα συνημμένα αρχεία.

ΦΕΚ 4264/30-09-2020

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα 21-24 Σεπ 2021

Ωράριο Εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευσης