Μενού Κλείσιμο

Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από το παρακάτω αρχείο (ΦΕΚ) σχετικά με την παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.

Οι μαθητές που εμπίπτουν στην κατηγορία που μπορούν να ενταχθούν στα διαδικτυακά τμήματα για το τρέχων σχολικό έτος είναι απαραίτητο να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά εγκαίρως.

ΦΕΚ εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2021-2022.