Μενού Κλείσιμο

Λειτουργία των Εκπαιδευτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το Σχολικό Έτος 2021-2022.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε στο συνημμένο αρχείο ( ΦΕΚ  4187 ) για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των λοιπών δομών εκπαίδευσης  κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και τα μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τη λειτουργία τους.

ΦΕΚ Αρ.Φ. 4187/10 Σεπτεμβρίου 2021