Μενού Κλείσιμο

Ενημέρωση για την «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Ενημερωθείτε για τις ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής μαθητών-τριών για το σχ. έτος 2020-2021 από την επισυναπτόμενη εγκύκλιο.

Εγκύκλιος Ηλεκτρονικών Αιτήσεων