Μενού Κλείσιμο

Έναρξη Ενισχυτικής Διδασκαλίας – Δήλωση Μαθημάτων

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 4194/29-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 125614/Δ2/21-09-2020 Υ.Α. με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2020-2021».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2020-2021 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Παρακαλούνται οι γονείς – κηδεμόνες, που επιθυμούν να παιδιά τους να παρακολουθήσουν την ενισχυτική διδασκαλία,  να συμπληρώσουν την αίτηση – δήλωση  και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά  μέχρι  τις 2 Δεκεμβρίου στο Σχολείο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ(αρχείο Word)

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ(αρχείο pdf)