Μενού Κλείσιμο

Πρόγραμμα τηλε-εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τα νέα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας του Covid-19, από την προσεχή  Δευτέρα 9 Νοεμβρίου θα ισχύουν τα παρακάτω για το σχολείο μας:

1.Οι μαθητές/τριες οφείλουν να εισέρχονται από την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος στις  8:15 στην ηλεκτρονική τάξη του καθηγητή σύμφωνα πάντα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου μας. (το πρόγραμμα συνολικά αλλά και ανά τμήμα βρίσκεται στο μενού της ιστοσελίδας <<Πρόγραμμα>>.

2. Οι διδακτικές ώρες και τα διαλείμματα λειτουργούν σύμφωνα με τον προ Covid προγραμματισμό.  Η κάθε διδακτική ώρα της ηλεκτρονικής τάξης θα διαρκεί από τριανταπέντε έως σαράντα πέντε λεπτά.(δείτε  ΕΔΩ το ωράριο της τηλε-εκπαίδευσης)

3. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική και η μη είσοδος μαθητή/τριας στην ηλεκτρονική τάξη λογίζεται ως απουσία.

4. Ως προς τη διαδικασία και συμπεριφορά στην ηλεκτρονική τάξη ισχύουν οι ίδιοι κανόνες όπως και στην δια ζώσης τάξη ( πχ δεν παρενοχλούμε το μάθημα, συμμετέχουμε εφόσον μας ζητηθεί κ.λ.π. ).

5. Οι μαθητές/τριες υποχρεούνται να μπαίνουν με το ονοματεπώνυμό τους στην ηλεκτρονική τάξη.

6. Στην καινούρια ιστοσελίδα  μπορείτε να βρείτε οδηγίες για την webex τηλε-εκπαίδευση και τους τρόπους σύνδεσης.